Gold Sponsor

$500.00

GOLD SPONSOR

Package includes:
• Distribution of company flyers, advertising materials during Festival
• One complimentary 6’x 30” booth space (rectangular table, chair)
• Small Sponsor’s logo on the main, festival page www.festpol.com (carousel slider)
• Free admission for selected Seminar for one person
• A sponsored article on the popular health website www.infozdrowie.com
• Small, side banner, linked with Sponsor website, (200×100), listed for half year, on www.presspol.com – popular, Polish-American advertising website
• Additional Sponsor banner or signage on Festival space (roll up, banner)
• Sponsor logo on Festival posters and flyers

CHECK OUR SPONSORSHIP OPTIONS

GOLD SPONSOR

W pakiecie:
• Kolportaż ulotek, materiałów reklamowych na terenie całego Festiwalu
• Bezpłatne miejsce wystawiennicze podczas Festiwalu 6’x 30” (prostokątny stół, krzesło)
• Małe logo Sponsora na stronie głównej Festiwalu www.festpol.com (carousel slider)
• Darmowy udział dla jednej osoby w wybranym Seminarium
• Artykuł sponsorowany na popularnej stronie o zdrowiu www.infozdrowie.com
• Mały, boczny baner, z linkiem do strony Sponsora, (200×100) przez pół roku, na portalu z ogłoszeniami dla Amerykańskiej Polonii www.presspol.com
• Ekspozycja banera/logo firmy Sponsora na terenie Festiwalu (roll up, baner)
• Logo Sponsora na festiwalowych plakatach i ulotkach

ZOBACZ OPCJE DLA SPONSOROW

In stock

SKU: GOLD Category: